Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн давуу тал:

  • Бакалаврын түвшинд мэргэжлийн англи хэл эзэмших, магистр болон докторын түвшинд Academic English эзэмших боломжтой.
  • Бид гадаад хэлээр сургалт явуулах өндөр мэргэжлийн чадварлаг багтай сургалт- судалгааны их сургууль.