Оройн бакалавр, Магистр, Докторын элсэлтийн бүртгэл - 2020

БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА:

2020.04.16-аас бүртгэл эхлэнэ.

Бүртгүүлэгчийн хэсэг

Регистрийн дугаараа оруулан ШАЛГАХ –г дарна уу