Оройн бакалавр, Магистр, Докторын элсэлтийн бүртгэл - 2018

БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА:

2018.5.22 09:00 - 2018.8.24 18:00 цаг хүртэл явагдана.

Бүртгүүлэгчийн хэсэг

Регистрийн дугаараа оруулан ШАЛГАХ –г дарна уу