Оройн бакалавр, Магистр, Докторын элсэлтийн бүртгэл - 2019

БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА:

2018.12.01 09:00 - 2019.01.25 18:00 цаг хүртэл явагдана.

Бүртгүүлэгчийн хэсэг

Регистрийн дугаараа оруулан ШАЛГАХ –г дарна уу