Элсэлтийн талаарх мэдээллийг дараах хаягаар авна уу:

ОНЛАЙН ТУСЛАМЖ:


Магистрын сургалтын цахим бүртгэл 2019.05.27- оос бүртгэл эхлэнэ.