Элсэлтийн талаарх мэдээллийг дараах хаягаар авна уу:

ОНЛАЙН ТУСЛАМЖ:


Магистрын сургалтын цахим бүртгэл 2018.12.01 09:00 - 2019.01.25 18:00 цаг хооронд явагдана. Бүртгэлийн хураамжыг дараах банкуудын төлбөрийн картуудаар 24 цагийн турш хийх боломжтой.