Элсэлтийн талаарх мэдээллийг дараах хаягаар авна уу:

ОНЛАЙН ТУСЛАМЖ:


Магистрын сургалтын цахим бүртгэл 2020.04.16-аас бүртгэл эхлэнэ.